روز طبیعت

روز طبیعت

توجه و دلبستگی انسان به خالق جهان طبیعت و ستایش از آفریده­‌های او انسان را بر آن می‌دارد که به دامان طبیعت رفته عجائب جهان را نظاره‌گر باشد.

از سویی دیگر شادی، نشاط و سرزندگی در زندگانی یکی از نمادی‌­ترین نشانه تندرستی هر انسان است که در ارتباط و تعظیم به خالق جهان می­‌توان یافت.

حال اگر منظور از سیزده به در یعنی رفتن به دشت و طبیعت، و استفاده از مواهب الهی و نظاره جهان خلقت، بسیار دارای ارج و ستودنی است؛ ولی اگر منظور از سیزده به در یعنی رفتن به خارج شهر و انجام برای نجات از نحس بودن روز سیزدهم، امری خرافی و بیجا است و باید توجه داشت در حقیقت، مردم ایران در روز سیزدهم نوروز که جشن­‌های نوروزی به پایان می‌­رسید، با حرکت به سوی طبیعتِ فرح انگیز سپاس­شان از خداوند بلند مرتبه را ابراز می­‌کردند، سپاس از آن که خداوند، بار دیگر حرارت، نشاط و خرمی را به آنان هدیه کرده است.

پس سیزده فروردین روز پیوستن به خداوند باری تعالی است، و هیچ نحاستی در آن وجود ندارد پس در این روز خجسته باید پنجره­‌ها دل را به سوی خالق طبیعت گشود، چرا که زمین و زمان روز میلاد انسان را جشن می­‌گیرد.

 [pb_builder]