۲۰فروردین-۳۰۰x131دستیابى جمهورى اسلامى ایران به فناورى هسته‌‏اى و بومى کردن این دانش روز بشرى که در توسعه و پیشرفت کشور نقش بالایى ایفا خواهد کرد، افتخار بزرگى است که در دوران پس از انقلاب اسلامى و با تلاش اندیشمندان و متخصّصان داخلى نصیب ملت ایران گردیده است. تلاش براى حفظ و نهادینه کردن موقعیت به دست آمده در عرصه فناورى هسته‌‏اى با توجه به شرایط منطقه‌‏اى و بین‌‏المللى، از جمله مهم‏ترین عوامل چالش ساز براى ایران محسوب مى‏‌گردد۱٫

امریکایى‏‌ها با تکیه بر قدرت رسانه‌‏اى خود، تلاش گسترده‏‌اى را در پیش گرفتند تا ایران اسلامى را در برابر یک جبهه جهانى قرار داده و با این بهانه که جمهورى اسلامى با وجود ذخایر غنى انرژى فسیلى نیازى به انرژى اتمى ندارد و به همین دلیل فعالیت‌های هسته‏‌اى آن داراى مقاصد غیر صلح ‏آمیز است، با ایجاد فشارهاى بین‌‏المللى و انجام تهدیدات نظامى، مسئولان کشور را به عقب نشینى هسته‌‏اى مانند کشورهایى چون آرژانتین، برزیل و لیبى مجبور کنند۲٫

مقام معظم رهبرى مسئله هسته‌‏اى را یکى از مسائل مطرح سیاست خارجى مى‌‏دانند و معتقدند جمهورى اسلامى ایران عقب نشینى از مسئله هسته‌‏اى را که خواسته عزم ملى و حق طبیعى ملت ایران است، به معناى شکستن استقلال کشور مى‏‌داند که هزینه بسیار گزافى براى ملت ایران خواهد داشت. ایشان استفاده صلح ‏آمیز از فناورى هسته‌‏اى را ضرورت و نیاز اجتناب ‏ناپذیر آینده کشور و همچنین قدرت علمى برتر براى پیشرفت در عرصه‏‌هاى مختلف مى‏‌دانند و مى‌‏فرمایند:

هرگونه عقب نشینى در مقطع کنونى، زنجیره‌‏اى تمام نشدنى از فشارها و عقب نشینى‏‌هاى دیگر را در پى خواهد داشت. این راه برگشت ‏ناپذیر است و دستگاه سیاست خارجى باید از این حق، شجاعانه دفاع کند۳٫

وظیفه ملى امروز دولت مردان است که دنبال این فناورى هسته‌‏اى و فناورى‏‌هاى مشابه، هرچه که ما را به اوج قله علم نزدیک کند، برویم و امروز دنبال کردن آن براى دولت واجب است و براى کسانى که مى‌توانند وظیفه‏ آنهاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابستگى رها کنند.

[pb_builder]