زمانبندی آزمون کتبی جشنواره قرآن و عترت

زمانبندی آزمون کتبی جشنواره قرآن و عترت

مرحله نخست آزمون کتبی یازدهمین جشنواره قرآن و عترت در هفتم تیرماه از ساعت ۸ صبح به مدت ۲۴ ساعت از طریق سایتهای ذیل برگزار میگردد

دانشجویان :http://info.uast.ac.ir/ghoran/azmoon

کارمندان و مدرسان :دانشجویان :http://info.uast.ac.ir/ghoran_km/azmoon

[pb_builder]