به گزارش دبیرخانه پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت:
آزمون حفظ پانزدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علمی کاربردی درتاریخ ۲۶و۲۷مرداد ماه به صورت تلفنی وطی یک مرحله برگزار و نفرات برتر به مرحله ملی معرفی خواهند شد.
دراین دوره از مسابقات تعداد ۱۰۰نفر از دانشجویان در رشته حفظ۲جزء،۵ جزء،۱۰ جزء،۲۰ جزءوحفظ کل قرآن کریم شرکت کرده اند وجدول زمان بندی وآیین نامه ازمون به شرح ذیل می باشد.

دانلود لیست زمان بندی مسابقات حفظ خانمها

دانلود لیست زمان بندی مسابقات حفظ آقایان

دانلود آئین نامه حفظ تلفنی[pb_builder]