دکتر بهزاد بهرامی نسب رئیس واحد استانی دانشگاه جامعدعلمی کاربردی استان سمنان بعنوان سخنران در بین خطبه های نماز جمعه سخنرانی نمودند .

ایشان ضمن برشمردن دستاورده های انقلاب اسلامی در طول چهل سال گذشته و افق های پیش رو  به فعالیتهای دانشگاه جامع علمی کاربردی و دستاورده های مرکز علمی کاربزدی شهرداری بیارجمند اشاره نمودند