به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید سرپرست واحد استانی سمنان دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

در این حکم دکتر محمد تقی قربانیان به عنوان سرپرست واحد استانی سمنان منصوب  و بر رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها ،پرهیز از تجمل گرایی ،تقویت نظم و انظباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی فرهنگی و اجتماعی تاکید شد.

لازم به ذکر است دکتر محمد تقی قربانیان پیش از این عنوان سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان را عهده دار بوده است.

ضمناً طی حکمی جداگانه از خدمات آقای دکتر بهزاد بهرامی نسب رئیس سابق این واحد استانی تقدیر و تشکر شد.

[pb_builder]