سیم کارت رایگان ایرانسل بین دانشجویان توزیع شد

سیم کارت رایگان ایرانسل بین دانشجویان توزیع شد

روز جمعه سیم کارت رایگان ایرانسل بین دانشجویان توزیع شد

این سیم کارت ها که موسوم به سیم کارت دانشجویی می باشند به گفته مسئول واگذاری سیم کارتهای ایرانسل , از خدمات ویژه و ارزان چند رسانه ای و اینترنت برخوردار می باشند

 [pb_builder]