با سلام دانشجویان گرامی از لینک های زیر می توانید شماره کلاس های خود را ببینید.

برنامه کلاس ها همه گروه ها در روز پنجشنبه

برنامه کلاس ها جمعه صبح ساختمان شهرداری

برنامه کلاس ها جمعه بعد از ظهر ساختمان شهرداری

برنامه کلاس ها جمعه صبح ساختمان چند منظوره

برنامه کلاس ها جمعه بعد از ظهر ساختمان چند منظوره[pb_builder]