به پیوست شاخص های تعیین استاد نمونه جهت استحضار خدمتتان ارسال می گررد.

لطفا در صورت داشتن مدرک خاص در مورد هر یک از شاخص ها تا فردا یکشنبه به آدرس ایمیل rezaieanamir@gmail.com فرستاده شود.

با تشکر امیر رضائیان

دانلود شاخص ها[pb_builder]