عضویت دکتر محمد اخباری در کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو

عضویت دکتر محمد اخباری در کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در حکم انتصاب دکتر محمد اخباری آمده است: با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جناب‌عالی در امر آموزش عالی، به موجب این حکم به عضویت کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اهداف کمیته مزبور به ویژه در زمینه هماهنگی و گسترش تعامل با نهادهای علمی و بین‌المللی از جمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و معرفی توانمندی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور به منظور ارتقای شاخص‌های کیفی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و نهادهای پژوهشی و مشارکت در تدوین و اجرای راهبردها و سیاست‌های جامع آموزش عالی کشور در سطح ملی و بین‌المللی، همگام با اهداف علمی و فرهنگی دولت تدبیر و امید و این وزارت مؤید و موفق باشید.

 

[pb_builder]