روز دانشجو ,روز شجاعانی است که نشان دادند می توان با فکر و اندیشه کشورشان را نجات دهند .

سخنران اصلی برنامه جناب آقای مهندس محمدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود ضمن تبریک به دانشجویان بمناسبت روز ۱۶ آذر ، گفتند : در قرآن کریم و همچنین نبی معظم اسلام هیچ عملی را شایسته تر از علم آموزی بیان نفرموده اند .
ایشان در ادامه در خصوص علم واقعی و کمک به بشریت فرمودند : هر کس اگر به معنای واقعی علم آموخته باشد ظلمی در حق بشریت نمی کند و منافع انسانها را به طرق مختلف تامین می کند.
سپس ایشان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل فرمودند : امام ما نهضتی بنام جمهوری اسلامی بوجود آورند و با علمی که ایشان داشتند در جهت مبارزه با مستکبرانی بود که علم را برای خدمت به انسانها نیاموخته بودند و به نوعی عالم نبودند .
معاون محترم استناندار سمنان با اشاره به حرکت دانشجویان قبل از انقلاب گفتند : قبل از انقلاب بسیاری از دانشجویان زندان رفته , شکنجه و شهید شدند در راه مسیری که خدمت به مردمشان بود . در واقع بالاترین عبادت خدمت به خلق خداست بویژه اگر در مسیر آموزه های دینی باشد .
همین مدیران ما قبل از انقلاب بعد از انقلاب هم مدیرانی شدند که بنحوی از این کشور در همه بحرانهای ی که بوجود آمد دفاع کردند
ما امروز با پیشینه ایرانی – اسلامی خود در جهان نقش تعیین کننده داریم … به این دلیل که جامعه ما یک جامعه علم آموخته در جهت خدمت به انسانیت است
فرماندار ویژه شهرستان شاهرود در ادامه گفتند : رهبری معظم این نظام بعنوان یک دانشمند فرهیخته , بعنوان یک انسانی که به علم امروز و علم واقعی اشناست بارها فرمودن “اگر ما امروز در دنیا هزینه هایی را داریم می دهیم اما بعنوان کشوری مستقل هستیم و این استقلال به پشتوانه دانشگاه های ما تامین می شود
مهندس محمدی فرماندار ویژه شهرستان شاهرود در ادامه فرمودند : روز دانشجو روز شجاعانی است که نشان دادند می توان با فکر و اندیشه کشورشان را نجات دهند .
ایشان در ادامه با اشاره به تحریم های استکبار جهانی علیه ایران گفتند : اگر تحریمهایی که علیه ایران انجام شودعلیه هر کشور دیگری بود قطعا شکست می خورد