۸۷ باتوجه به تغییر قوانین و مقررات آموزشی مراکز علمی کابردی

دانشجویان و اساتید محترم می توانند از لینک زیر فایل مربوطه را دانلود نموده و آن را مطالعه نمایند.

دانلود قوانین و مقررات آموزشی جدید

با تشکر معاون آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

امیر رضائیان

[pb_builder]