در ادامه مراسم در عصر روز جمعه در سالن ورزشی اختصاصی مرکز مسابقات پرتاب دارت ، تیراندازی با تفنگ بادی و طناب کشی برگزارشد که از مسابقات پرتاب دارت و تیراندازی با تفنگ بادی از گروه خواهران و برادران برای هر مسابقه به  یک نفر بعنوان برنده جایزه ای اهدا شد و به تیم برنده مسابقه طناب کشی جوایزی اهدا گردید .