مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند همراستا با استقبال از سفر اختصاصی رئیس محترم جمهور دولت تدبیر و امید به شهرستان شاهرود اقدام به برگزاری مسابقه ” سلفی من و استقبال از رئیس جمهور ” در بین اساتید و دانشجویان نموده است نموده است

دانشجویان میبایست عکسهای سلفی خود رد مراسم استقبال از رئیس جمهوری در روز ۱۳ آذر ماه ۹۷ را به آدرس تلگرامی @BRUAST ارسال نمایند