نشریه علمی پزوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

نشریه علمی پزوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

قایل توجه مدرسین و دانشجویان محترم

نشریه علمی پزوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی  وابسته به دانشگاه خواجه نصر الدین طوسی اقدام به چاپ مقاله های اعضای هیات علمی و دانشجویان محترم نموه است .

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای http://jgit.kntu.ac.ir  مراجعه نمایند

[pb_builder]