ضمن عرض سلام و تبریک حلول ماه رمضان و آرزوی بهره مندی هرچه بیشتر جنابعالی از برکات این ماه شریف، بدینوسیله از جنابعالی برای شرکت در این نشست علمی که ویژه مدرسان معارف اسلامی میباشد، دعوت بعمل می آوریم.
شما مدرس گرامی میتوانید از طریق لینک زیر در این نشست علمی مشارکت و نظرات ارزشمند خود را ارائه نمایید.

vc.uast.ac.ir/nahad

 

🔔 (پس از ورود به صفحه مربوط، گزینه Enter as a Guest را انتخاب کرده، در قسمت Name نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید و روی دکمه Enter Room کلیک کنید تا ورود شما به جلسه تایید شود)

 

🔔 لینک تمام برنامه ها و ابزارهای مورد نیاز در پایین صفحه قرار داده شده است.

 

شرکت در این نشست برای کلیه مدرسان محترم دانشگاه و دانشجویان گرامی آزاد میباشد.

 

با تشکر
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی
معاونت آموزشی و پژوهشی