رؤسای محترم مراکز آموزش علمی-کاربردی استان سمنان
با سلام واحترام؛
به پیوست فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست که توسط انجمن مهندسی محیط زیست ایران و با همکاری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، دفتر HSE وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران برگزار می¬شود، جهت اطلاع رسانی به دانشجویان، کارکنان و مدرسین، به حضور ارسال می¬گردد.

هشتیمن همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هشتیمن همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

[pb_builder]