دکتر سیده فاطمه امیر خلیلی از متخصصین و جراحان شهرستان شاهرود برای چندمین بار در سال جاری اقدام به ویزیت رایگان شهروندان بیارجمندی نمود

این پزشک خیر و نوع دوست که بنا به دعوت مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند و بمناسبت هفته وحدت  در ایام تعطیل روز جمعه اقدام به ویزیت شهروندان بیارجمند نموده است .

خانم دکتر امیر خلیلی  ضمن ابراز خرسندی از  این طرح بشر دوستانه اعلام نمودند که بزودی طرح ویزیت رایگان در منطقه دور افتاده و محروم خارتوران را  ادامه خواهند داد .