روز پنجم شهریورماه، روز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی نامگذاری شده است.

پنجم شهریور ماه , روز دارو سازی گرامی بادپنجم شهریور ماه , روز دارو سازی گرامی باد

پنجم شهریور ماه , روز دارو سازی گرامی باد

زکریای رازی، دانشمند، فیلسوف و شیمیدان ایرانی است که آثار ماندگاری در زمینهٔ پزشکی، شیمی و فلسفه به یادگار گذاشته است. وی به‌عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور است.

به پاس زحمات فراوان رازی در علم داروسازی، روز پنجم شهریورماه، روز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی نامگذاری شده است.

[pb_builder]