به اطلاع می رساند همزمان با فرارسیدن ایام ا … دهه فجر، چهارمین دوره آموزشی مجازی نور مبین ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان به همراه خانواده ایشان برگزار می شود. عناوین دروس این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

۱-حکومت فرزانگان 

۲-گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر ۱    

۳-گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر ۲

به کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در سه درس شوند به قید قرعه مبلغ ۴ میلیون ریال، موفق به گذراندن دو درس به قید قرعه ۳ میلیون ریال و موفق به گذراندن یک درس به قید قرعه ۲ میلیون ریال اهدا خواهد شد. ضمناٌ برای هر فرد گواهینامه توسط سیستم صادر خواهد شد.

شماره تماس دبیرخانه: ۸۲۷۷۲۲۱۰

مهلت ثبت نام: ۲۶/۱۱/۹۷

آدرس سامانه آموزش مجازی نهاد دانشگاه جامع علمی کاربردی:

http://ec.nahad.ir/index.php/samen/homepage/?siteid=