کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه مهارت های زندگی

قابل توجه انشجویان , مدرسین و کارکنان مراکز علمی کاربردی استان سمنان

مرکز آموزش علمی کاربردی غرب استیل یکدوره کارگاه مهارت های زندگی به مدت ۸ ساعت برگزار می نماید

علاقمندان می توانند تا قبل از تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۳ نسبت به ثبت نام در کارگاه مذکور اقدام نمایند[pb_builder]