کسب مقام اول مسابقات والیبال ۴ نفره ورزش های همگانی دانشگاههای استان سمنان توسط تیم والیبال مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند بعنوان نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان

در این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور تیم های دانشگاه سمنان -دانشگاه دامغان – دانشگاه شاهرود – آموزشکده های فنی استان و دانشگاه جامع علمی کاربردی  استان سمنان در طی یکروز برگزار گردید تیم مرکز علمی کاربزدی شهرداری بیارجمند  به نمایندگی دانشگاه جامع واحد استان سمنان با شایستگی مقام اول را کگسب نمود و بعنوان تیم برتر دانشگاه های استان به مسابقات کشوری که در دانشگاه الزاهرا برگزار خواهد شد اعزام خواهد شد