گرامیداشت ۱۸ مهرماه سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۰ مهر, ۱۳۹۷

بمناسبت گرامیداشت سالروز ۱۸ مهرماه و تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند با حضور دانشجویان , اساید و کارکنان برگزار گردید .

در پایان این مراسم از حاضرین در جلسه پذیرایی شد