قدس، دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هرگلبرگ این دفتر، یادمان حماسه ای ماندگار، فریادی بی کرانه و مظلومیتی بی مرز است. قدس، قبله پیشین مسلمانان و قلب کنونی آنان است. ما در طول تاریخ با قدس زیسته ایم و پاسدار قداست قدس بوده ایم. قدس جغرافیای عشق، تاریخ ایثار و محراب نیایش های خونین است.

حضور پرشور کارکنان , اساتید و دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند در مراسم روز جهانی قدس از میدان قدس تا میعادگاه نماز جمعه و حضوردر نماز جمعه