اخبار

مهلت مهمان شدن در ترم تابستان

مهلت مهمان شدن در ترم تابستان

با سلام و احترام، به پیوست نامه شماره ۱۶۱۴۳/۹۶/م مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه درخصوص شروع ثبت درخواست میهمان برای نیمسال تابستان ۹۶-۹۵ جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می...

ادامه مطلب ...
انتخاب واحد تفصیلی دوره تابستان ۹۵-۹۶ بر اساس نیم سال ورود

انتخاب واحد تفصیلی دوره تابستان ۹۵-۹۶ بر اساس نیم سال ورود

با سلام زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود  جهت اطلاع ورودی بهمن ۹۳ به قبل                         ۹۶/۴/۱۷ ورودی مهر ۹۵- ۹۴                              ۱۸و ۹۶/۴/۱۹ ورودی بهمن۹۵- ۹۴...

ادامه مطلب ...
تقویم زمان بندی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

تقویم زمان بندی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

احتراما تقویم بازه زمانی تعیین شده برای بررسی درخواست های مذکور تقدیم حضور می گردد. درخواست دانشجو                  ۱ الی ۱۳ مرداد ماه ۹۶ مراکز آموزش                         ۱ الی ۲۰ مرداد ماه ۹۶ واحد های...

ادامه مطلب ...