فابل توجه دانشجویانی که درس پروژه دارند

فابل توجه دانشجویانی که درس پروژه دارند

درس پروژه آن دسته از دانشجویانی که درس پروزه دارند می بایست  مطابق با ایین نامه پیوست , فرم مربوط به پروژه را تکمیل و در مهلت مقرر به استاد مربوطه تحویل نمایند   آیین نامه تکمیل پروژه فرم...

ادامه مطلب ...