اطلاعیه مهم انتخاب واحد

انتخاب واحد ترم مهر ۹۴ قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشجویانی محترمی که برای آنان انتخاب واحد انجام شده است می بایست برای بررسی انتخاب واحد به سامانه سجاد مراجعه نمایند و در صورت هر گونه...

ادامه مطلب ...