ای دل بیا توکل خود بر خدا کنیم

ای دل بیا توکل خود بر خدا کنیم

مردی نامه نوشت به امام سجاد علیه السلام که مرا به خیر دنیا و آخرت مطلع گردان. امام در جواب آن مرد و همه مردان و زنان پارسایی که این نامه به دستشان می رسد راز کامروایی انسان را بیان فرمود. امروز...

ادامه مطلب ...