بازدید دانشجویان رشته های حسابداری و امور اداری از دانشگاه علوم پزشکی

دانشچویان رشته های مدیریت امور اداری و حسابداری در قالب درس کاربینی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و شرکت سیمان بیارجمند بازدید کردند در این بازدید که روز چهارشنبه از دانشگاه علوم پزشکی انجلم...

ادامه مطلب ...