تبریک انتصاب دکتر فرامرز نیک سرشت

تبریک انتصاب دکتر فرامرز نیک سرشت جناب اقای دکتر فرامرز نیک سرشت آسمان بلند فرهنگ و هنر ایران زمین پیوسته پرستاره باد و فروغ فرهنگ فرزانگی ایرانیان هماره دل و دیده جهانیان را روشنی و گرمی...

ادامه مطلب ...