انتخاب آقای رضائیان بعنوان معاون نمونه مراکز علمی کاربردی استان

انتخاب آقای رضائیان بعنوان معاون نمونه مراکز علمی کاربردی استان اقای کاظم زاده رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند طی پیامی انتخاب اقای رضائیان به عنوان معاون نمونه مراکز علمی کاربردی...

ادامه مطلب ...