تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان مراسم روز ارتباطات و روابط عمومی

تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان مراسم روز ارتباطات و روابط عمومی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی مراسم بزرگداشت این روز توسط دانشجویان روابط عمومی  مرکز با حضور سبز دکتر بهرامی...

ادامه مطلب ...