جشنواره

Browse News From Our Kindergarten
همایش ها
ویژ نامه ها

امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطیِ بسیار متنوع وجود دارد و حرف، آسان به همه جای دنیا می‌رسد. میدان افکار مردم ، عرصه کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و […]

ادامه مطلب
  • قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت در نخستین جشنواره اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی کاربردی

  • کلیه متقاضیان شرکت در جشنواره اعم از موسسات، مراکز، سازمان ها، شرکت های پشتیبان مراکز، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور و همچنین دیگر متقاضیان بر اساس شرایط شرکت در جشنواره […]

    ادامه مطلب