دومین کنفرانش اینده پژوهی جمهوری اسلامی با رویکرد فناوری اطلاعت و ارتباطات

دومین کنفرانش اینده پژوهی جمهوری اسلامی با رویکرد فناوری اطلاعت و ارتباطات قابل توجه مدرسین و دانشجویان علاقمند به شرکت در کنفرانس و کارههای آموزشی دومین کنفرانش اینده پژوهی جمهوری اسلامی...

ادامه مطلب ...