راهپیمایی روز جهانی قدس

اعلام روز قدس از حمله های تهاجمی جمهوری اسلامی ایران در مقابل نقشه حذف فلسطین بود ( مقام معظم رهبری )       در راهپیمایی روز جهالنی قدس که از سوی حضرت امام خمینی (ره)که مصادف با آخرین جمعه ماه...

ادامه مطلب ...