زمان ثبت نام بدون آزمون متقاضیان دوره های کاردانی فنی و کاردانی اعلام شد

زمان ثبت نام بدون آزمون متقاضیان دوره های کاردانی فنی و کاردانی اعلام شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، دکتر محمد اخباری زمان ثبت نام متقاضیان دوره های کاردانی فنی و...

ادامه مطلب ...