سالروز ویران شدن قبرستان بقیع

سالروز ویران شدن قبرستان بقیع وهابیت گروهی است که حاکمیت دینی آنان بر کشور عربستان به معاضدت و مساعدت انگلستان صورت گرفت. پیر استعمار از لحاظ مکتب و آیین، نصرانی است. خداوند خطاب به پیامبر...

ادامه مطلب ...