سالن ورزشی مرکز

سالن ورزشی مرکز

سالن ورزشی ساختمان چند منظوره به منظور استفاده دانشجویان از سالن و برگزاری مسابقات استانی و همچنین استفاده اهالی شهر بیارجمند افتتاح گردید . این سالن به مساحت۱۱۲۴ متر مربع با کمک شهرداری...

ادامه مطلب ...