سوگواره عاشورایی

Browse News From Our Kindergarten
همایش ها
ویژ نامه ها

با توجه به نزدیک شدن راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع) در نظر است دومین دورهخ مسایقه سوگواره رسانه ای پیاده روی اربعین(رحمت واسعه)در سطح دانشجویان، کارمندان و مدرسان در بخش های صوتی ف تصویری و ادبی […]

ادامه مطلب