قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل قابل توجه کلیه دانشجویانی که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ فارغ التحصیلی  گردیده ا ند برای تسویه حساب و امور فارغ التحصیلی  خود در اسرع وقت به امور مالی و امور فارغ...

ادامه مطلب ...