مسابقات ورزشی روز دانشجو

مسابقات ورزشی روز دانشجو

در ادامه مراسم در عصر روز جمعه در سالن ورزشی اختصاصی مرکز مسابقات پرتاب دارت ، تیراندازی با تفنگ بادی و طناب کشی برگزارشد که از مسابقات پرتاب دارت و تیراندازی با تفنگ بادی از گروه خواهران و...

ادامه مطلب ...