قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت در نخستین جشنواره اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی کاربردی

نخستین جشنواره اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی کاربردی کلیه متقاضیان شرکت در جشنواره اعم از موسسات، مراکز، سازمان ها، شرکت های پشتیبان مراکز، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه های...

ادامه مطلب ...