نظام سلامت اداری

Browse News From Our Kindergarten
همایش ها
ویژ نامه ها

روز جمعه مورخ ۱۱ آبان ماه کارگاهی با عنوان ” نظام سلامت اداری با رویکرد ارتباط موثر ” در سالن کنفرانس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند برگزار گردید  این کارگاه که با مدرسی خانم دکتر […]

ادامه مطلب