نماز جماعت

Browse News From Our Kindergarten
همایش ها
ویژ نامه ها

به همت فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی بیارجمند و با مساعدت رئیس مرکز بیارجمند به امامت حاج آقا اشرفی از مدرسان مرکز و با استقبال دانشجئویان و مدرساننماز جماعت در نماز خانه مرکز برگزار […]

ادامه مطلب
  • آماده سازی نماز خانه های مرکز

  • نماز خانه های مرکز برای برگزاری نماز و عبادان خواهران و برادران مناسب با فصل سرما آماده سازی و بهینه شدند   نصب بخاری و افزایش  کتب  قرآن و ادعیه ،نصب بنرها و پوسترهای مناسب وبرگزاری […]

    ادامه مطلب