نوشته هایی با برچسب "نماز جماعت"

اقامه نماز جماعت و توزیع بروشور نماز

اقامه نماز جماعت و توزیع بروشور نماز

به همت فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی بیارجمند و با مساعدت رئیس مرکز بیارجمند به امامت حاج آقا اشرفی از مدرسان مرکز و با استقبال دانشجئویان و مدرساننماز جماعت در نماز خانه مرکز برگزار...

ادامه مطلب ...
آماده سازی نماز خانه های مرکز

آماده سازی نماز خانه های مرکز

نماز خانه های مرکز برای برگزاری نماز و عبادان خواهران و برادران مناسب با فصل سرما آماده سازی و بهینه شدند   نصب بخاری و افزایش  کتب  قرآن و ادعیه ،نصب بنرها و پوسترهای مناسب وبرگزاری نماز...

ادامه مطلب ...