هشتیمن همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

رؤسای محترم مراکز آموزش علمی-کاربردی استان سمنان با سلام واحترام؛ به پیوست فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست که توسط انجمن مهندسی محیط زیست ایران و با همکاری...

ادامه مطلب ...