بازدید رئیس واحد استانی از مرکز بیارجمند

بازدید رئیس واحد استانی از مرکز بیارجمند

دکتر بهزاد بهرامی نسب , رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی روز جمعه ۲۵ آبان از مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند بازدید نمودند . در این بازدید که نشستی صمیمانه با اساتید و پرسنل در...

ادامه مطلب ...