پیام تبریک شهردار بیارجمند به تیم فوتسال

پیام تبریک شهردار بیارجمند به تیم فوتسال ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی کژی زاید و کاستی کسب مقام سومی مسابقات قهرمانی کشوری مراکز علمی و کاربردی کشور و راهیابی به المپیاد کشوری سال آینده...

ادامه مطلب ...