کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه مهارت های زندگی قابل توجه انشجویان , مدرسین و کارکنان مراکز علمی کاربردی استان سمنان مرکز آموزش علمی کاربردی غرب استیل یکدوره کارگاه مهارت های زندگی به مدت ۸ ساعت برگزار می...

ادامه مطلب ...