آخرین مهلت خرید ژتون هر هفته ساعت ۱۸ روز ۵شنبه همان هفته می باشد.

نهار این هفته همراه با ماست و نوشابه می باشد

ژتون

  • کد ملی را با اعداد انگلیسی وارد کنید
  • قیمت: 35,000 تومان
    خرید نهار روز جمعه بصورت ازاد 60 هزار تومان خواهد بود
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .