بمنظور تشویق و ترغیب دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان سمنان به استفاده از ماسک برای  به حداقل رساندن انتقال کرونا مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند اقدام به برگزاری پویش #من_ماسک_میزنم نموده است

دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان سمنان میتوانند تصاویر خود به همراه ماسک را شماره واتساپ ۰۹۹۰۰۷۹۰۹۶۴ ارسال نمایند

شرایط شرکت در پویش

  1. شرکت کننده باید دانشجوی فعال در یکی از مراکز علمی کاربردی استان سمنان باشد.
  2. هر دانشجو مجاز به ارسال یک تصویر می باشد .
  3. در صورت ارسال چند تصویر، آخرین تصویر ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت
  4. به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد
  5. به خلاقانه ترین تصویر ارسالی جایز ویژه اهدا خواهد شد

[pb_builder]